Beer

 

 Bottled Czech Beer 0,5 \ light, dark \ пиво бутылочное светлое, темное

 Draught Beer \ Bourgogne des Flandres – Belgium \ пиво разливное

 Draught Beer \ Shpaten - Germany\ пиво разливное